ข้อมูลภาควิชา | หลักสูตร | บุคลากร | วารสาร | สัมมนา | วิทยานิพนธ์ | ติดต่อภาควิชา

ทำความรู้จักกับภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์มีนิยามอย่างกว้างๆ คือ การศึกษาระบบของภาษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์พิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เริ่มตั้งแต่เรื่องเสียงและระบบเสียง ระบบคำและประโยค ระบบความหมาย และระบบข้อความ ไปจนถึงพัฒนาการของภาษา อิทธิพลทางสังคมและบริบทที่มีต่อภาษา การแปลและการล่าม กลไกการทำงานของสมองและจิตใจมนุษย์ การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการใช้ภาษา และแง่มุมต่างๆ อีกมากมาย

ภาษาศาสตร์ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารของมนุษย์และเป็นองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นและสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษา
ไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่ ภาษาที่สอง หรือภาษาต่างประเทศ