ข้อมูลภาควิชา | หลักสูตร | บุคลากร | วารสาร | สัมมนา | วิทยานิพนธ์ | ติดต่อภาควิชา

 

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์
กรุงเทพฯ
10200


โทร.:

(+66) 02 613-2682, 613-2656

โทรสาร:

(+66) 02 224-1389

อีเมล:

linguistics@tu.ac.th